Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie

to projekt Fundacji Pro Cultura i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Jędruś”, finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Koncentrujemy się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem i ich kompetencjach medialnych czyli media literacy – uznawanych za jedne z najważniejszych kompetencji w XXI w. Podopieczni Ośrodka to osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym o różnych, niekiedy trudnych doświadczeniach osobistych.

Cyfrowy obywatel i cyfrowa obywatelka świadomie budują swój wizerunek w Internecie, efektywnie się w nim komunikują, unikają cyberpułapek, krytycznie korzystają z zasobów nowych technologii i obsługują narzędzia oraz sprzęt służący do przygotowywania materiałów zamieszczanych w Sieci. 

Projekt realizowany przez:

Obserwacja trendów społecznych oraz badania (w tym nasze badania w MOS) potwierdzają, że dzieci spędzają w Internecie coraz więcej czasu, według raportu „Nastolatki wobec Internetu” – 86,2% nastolatków korzysta z Internetu codziennie, a 43,2% jest online bez przerwy, a ich kompetencje medialne są niskie. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że młodzi mają znaczne trudności z czytaniem ze zrozumieniem, oddzielaniem faktów od opinii, oraz rozpoznawaniem i weryfikowaniem; treści medialnych, mechanizmów medialnej perswazji, manipulacji i dezinformacji. Imponuje im życie kreowane w mediach społecznościowych dotyczące wyglądu, stylu życia i zarobków, co skutkuje zagubieniem informacyjnym, zaburzeniami poczucia własnej wartości oraz stawianiem nierealnych oczekiwań wobec siebie i innych, a także powoduje problemy ze znalezieniem odpowiedniego miejsca w rzeczywistości oraz budowaniem satysfakcjonujących relacji. 

   Okres realizacji projektu: 30.12.2021-31.07.2023

   Łączna liczba osób zaangażowanych w projekt to 158


Od stycznia 2022 roku do lipca 2023 roku odbywa się:

112 godzin zajęć warsztatowych i 40 godzin doradztwa dla młodzieży z MOS „Jędruś”

30 godzin zajęć i spotkań dla rodziców wychowanków – dostęp do webinarów, spotkań i doradztwa

24 godziny webinarów i szkoleń dla kadry pedagogicznej

Do zapoznania się:

Raport z ewaluacji ex-post projektu „Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie”

Przewiń na górę